Matavfall

Matavfall omfatter matavfall og avfall fra næringsmiddelindustri. Matavfall, eller våtorganisk avfall, er organisk nedbrytbart. 
 
Matavfall kan være 
 • Avfall fra produksjon av kjøtt, fisk, meieriprodukter, øl og mineralvann, frukt og grønt, samt bakervarer
 • Kjøkken- og matavfall fra restauranter, kafeer, kantiner og lignende
 • Skrell, skrotter, grut, eggeskall, bein, nøtteskall, rekeskall etc.
Park- og hageavfall regnes ikke som våtorganisk avfall.
 
Hvorfor sortere matavfallet?
 • Tungt og gjør det dyrt å ikke sortere ut
 • Matavfall erstatter bruk av fossil energi, kunstgjødsel og torv 
 • Bidra til å redusere klimagassutslipp
 • Bidra til å gjenvinne fosforet i matavfallet, som er en viktig men ikke ubegrenset ressurs som planter, dyr og mennesker trenger. 

Håndtering av Matavfall

Matavfall skal ikke inneholde:
 • Plast
 • Metall
 • Glass
 • Tekstiler
 • Treverk
 • Park- og hageavfall
 • Klumpete emballasje
 • Jord, sand og grus
 • Bleier
 • Annet avfall
Det er ikke tillatt å deponere matavfall.