Maling, lim og lakk

Maling, lim og lakk kommer som regel i spann, bokser eller tuber. 

 

Vanlige produkter: 

 • Alle typer maling, både løsemiddelbasert og vannbasert
 • Billakk, bil og båtvoks 
 • Linolje, treolje, gulvlakk
 • Kontaktlim
 • Fugemasse, sparkel og silikoner

 

Hvorfor kildesortere maling, lim og lakk? 

 • Leveringspliktig: Maling, lim og lakk er farlig avfall og skal leveres inn til godkjent mottak
 • Helsefare/miljøfare: Eldre maling kan inneholde særlig farlige miljøgifter og helseskadelige stoffer som ikke må lekke ut eller innåndes. Ved riktig levering blir avfallet tatt hånd om på en forsvarlig måte, og brennes i egnede anlegg. 
 • Gjenvinning: Maling, lim og lakk er gode energikilder som utnyttes ved forbrenning, for eksempel hos Renor i Brevik.

Håndtering av Maling, lim og lakk

 • All maling, lim og lakk er farlig avfall og skal deklareres. Dette gjelder også vannbaserte produkter. 
 • Eldre produkter (mellom 1940 og 1980) kan i tillegg inneholde særlig farlige miljøgifter som for eksempel bly, PCB eller asbest. 
 • En del produkter kan avgi løsemiddeldamp som kan gi skader på lunge, hjerne og indre organer. Sørg for hel og tett emballasje. Avfallet bør oppbevares på steder med god ventilasjon. Bruk verneutstyr ved håndtering. 
 • Tomme og tørre malingsspann av metall eller plast kan leveres som vanlig avfall til gjenvinning. Kan leveres gratis til mottak som har avtale med Grønt Punkt Norge.