Lyspærer og lysrør

Alle sparepærer og lysrør inneholder kvikksølv. Kondensatoren i lysrørarmaturen kan også inneholde PCB. Hvis konsensatoren er fra 1960-79 skal den regnes som PCB-holdig. Den er ofte merket med årstall på denne måten: 7.69 (juli 1969) eller 42.69 (uke 42, 1969)
 
Hvorfor sortere?
  • Leveringspliktig: Lysstoffrør og sparepærer er farlig avfall og skal leveres inn. 
  • Helsefare/miljøfare: Kvikksølv og PCB er svært helseskadelige miljøgifter som ikke må komme i kontakt med mennesker eller dyr. PCB har vært forbudt siden 1980. 

Håndtering av Lyspærer og lysrør

  • Lysstoffrør og sparepærer er farlig avfall og skal deklareres. 
  • Å puste inn kvikksølvdamp kan gi alvorlige helseskader. Det er derfor viktig å emballere godt for å unngå knusing. 
  • Lysstoffrør må ikke blandes med andre typer lyspærer. 
Dersom sparepærer eller lysstoffrør knuses må alle rester samles opp. Sørg for god lufting for å unngå kvikksølvdamp. Oppsamlet avfall oppbevares i en tett beholder. La kondensatoren stå i armaturen. Unngå hudkontakt og innånding av både kvikksølv og PCB.