Baser


Baser er flytende, eller i fast form. Kommer på flasker eller kanner. Konsentrerte stoffer reagerer kraftig med andre stoffer. 

 

Vanlige uorganiske baser: 

Ammoniakk, lutløsninger, avløpsrens, salmiakk, klorin, plumbo

 

Hvorfor sortere baser?

  • Leveringspliktig: baser er farlig avfall og skal leveres inn til godkjent mottak
  • Helsefare/miljøfare: Fare for etseskader på hud og øyne. 
  • Forsvarlig behandling: Avfallet sendes videre til anlegg som nøytraliserer basene.

Håndtering av Baser

Baser er farlig avfall og skal deklareres. Organiske baser og uorganiske baser deklareres hver for seg.

  • Unngå søl og sprut på hud og øyne. Bruk verneutstyr.  Alle baser kan etse hud og øyne.
  • Uorganiske baser er vanligvis farligere enn de organiske. Syrer og baser skal ikke blandes. Salmiakk og klor må ikke blandes.
  • Hvis basene ikke oppbevares i originalemballasjen, må det merkes med hva det inneholder.