Laminater

Laminater er myk plast som ofte brukes som emballasje for ferske matvarer (ost, kjøttpålegg o.l.)
 
Hvorfor kildesortere laminater?
  • Gratis å levere inn og mange mottakssteder
  • Volumiøst og dyrt i ha i restavfallet
  • Folie kan gjenvinnes til nye produkter
  • Ikke-fornybar ressurs med lang nedbrytningtid og ekstra viktig å få gjenvunnet

Håndtering av Laminater

  • Merk og bruk sekkestativer for laminater der varer pakkes ut. 
  • Skill laminater fra annen plast. 
  • Stroppebånd og annet må sorteres for seg.
Ulike folier anbefales å sorteres hver for seg. Når folie sorteres i ulike typer kan disse leveres gratis til over 120 innsamlere over hele landet som har avfale med Grønt punkt om denne plasttypen.