Avfall med bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere er en gruppe stoffer som brukes for å gjøre produkter mindre brannfarlige. 

 

Vanlige produkter som inneholder bromerte flammehemmere:

  • Plast i elektroniske produkter 
  • Kabler og ledninger
  • Tekstiler
  • Gummi
  • Isolasjonsmaterialer (EPS, XPS, cellegummi, PE-skum, byggisopor)

 

Hvorfor sortere?

  • Leveringspliktig: Det er påbudt å levere inn avfall med bromerte flammehemmere til godkjent mottak.
  • Helsefare/miljøfare: Bromerte flammehemmere kan ha alvorlige effekter både for helse- og miljø.
  • Destruksjon: Avfall med brom går til forbrenning i anlegg med spesiell tillatelse

Håndtering av Avfall med bromerte flammehemmere

Avfall med bromerte flammehemmere er farlig avfall, og skal deklareres når du leverer det.