Impregnert trevirke

Foto: Terje Borud
 
Treverk impregnert med krom, kopper, eller arsen er grønnfarget når det er nytt. Kreosotimpregnert treverk er brunt når det er nytt.
 
Impregnert trevirke brukes oftest i treverk som benyttes utendørs, for å gjøre det mer motstandsdyktig mot vær og vind. 
 
Vanlige bruksområder: 
  • Terasser, stakitt og gjerdestolper
  • Dører og vinduer
  • Brygger
  • Jernbanesviller
 
Hvorfor sortere impregnert trevirke?
  • Impregnert trevirke er leveringspliktig
  • Kan energiutnyttes ved forbrenning i egnede anlegg. Impregnert trevirke hugges opp til flis og brennes i anlegg med tillatelse. Slik utnyttes energien uten at giftige avgasser slipper ut i naturen.
 
OBS: Må ikke brennes. Røyk og aske fra impregnert trevirke er giftig. Lever til godkjent mottak for riktig håndtering.

Håndtering av Impregnert trevirke

  • Impregnert trevirke er farlig avfall og skal deklareres. 
  • Impregnert trevirke må ikke blandes med annet trevirke.
Kobberipregnert trevirke (CU-impregnert) og trevirke med metallfrie impregneringsmidler er ikke farlig avfall. Men, det er vanskelig å se forskjell på ulike typer impregnering, derfor skal alt leveres som farlig avfall med mindre du er sikker på hvilken impregnering som er brukt.
 
Ved oppbevaring bør det legges plast over og under for å hindre at det blir vått. Stoffene kan lekke ut i grunnen rundt.
 
Sorteringstips
Dersom du er sikker på at trevirket du skal levere inn er kobberimpregnert (CU) bør det ikke blandes med annet impregnert trevirke. Da vil du måtte levere alt som farlig avfall.