Hardplastemballasje

Hardplast svært anvendelig og brukes ofte til emballasje. Hardplast er som regel laget av fire typer plast; HDPE, PP, PS eller PET.
 
Eksempler på emballasje av hardplast (maks 100 liters beholdere):
 • Plastbeger og potter
 • Plastkanner
 • Flasker
 • Plantebrett
 • Spann, brett og hylser
Hvorfor kildesortere hardplastemballasje?
 • Gratis å levere inn og mange mottakssteder
 • Tar stor plass og dyrt i ha i restavfallet
 • Plastemballasje kan gjenvinnes til nye produkter
 • Ikke-fornybar ressurs med lang nedbrytningtid og ekstra viktig å få gjenvunnet

Håndtering av Hardplastemballasje

 • Hardplastemballasje skal være tom og tørr før den sorteres. Husk at ikke all hardplast er emballasje. 
 • Korken skal alltid av plastflasker ved sortering
 • For sortering av hardplastemballasje vil sekkestativer uten strupe-ring for 140 til 600 liters sekker være praktisk (240 liter er vanligst). 
 • Bruk tette, klare og sterke plastsekker. 
 • Sørg for å ha muligheter for oppsamling av spill og rester fra for eksempel plastkanner og spann. 
Produkter lages av hardplast skal ikke sorteres sammen med hardplastemballasje. Oljekanner skal samles inn som egen avfallstype og ikke blandes med annen hard plastemballasje.