Glassemballasje

Glassemballsje er glass som benyttes for oppbefaring av mat- og drikkevarer.
 
Eksempel på produkter som skal sorteres som glassemballlasje:
 • Brus-, Vin- og ølflasker uten pant
 • Matglass (syltetøyglass, glass for konservert mat o.l.)
Eksempler på produkter som ikke skal sorteres som glassemballasje:
 • Porselen og keramikk
 • Krystallglass og andre drikkeglass
 • Speil
 • Glass brukt til farmasøytisk og kjemiske formål
Hvorfor kildesortere glassemballasje?
 • En fornybar ressuser og blir gjenvunnet til nye produkter
 • Kan gjenvinnes uendelig antall ganger

Håndtering av Glassemballasje

 • Glassemballasje skylles og tørkes før det sorteres. 
 • Vanligvis sorteres og leveres glassemballasjen inn sammen med metallemballasje. 
 • Ved sortering av glassemballasje er det viktig at det kun sorteres ut det glasset som er brukt som emballasje. 
 • Glass som ikke er emballasje (for eksempel porselen, steintøy, ildfaste former, krystallglass, speil) kan inneholde bestanddeler som kan ødelegge for gjenvinningsprosessen skal derfor ikke sorteres sammen med glassemballasje.