Elektronikk

Foto: Terje Borud
 
Alle produkter som går på strøm eller batteri regnes som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) når de skal skal kasseres. 
 
Elektriske og elektroniske produkter er merket med overkrysset avfallsbeholder, som betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet.
 
 
Hvorfor sortere elektrisk og elektronisk avfall?
  • Økonomi: Gratis å levere til mottak som har avtale med godkjent returselskap for EE-avfall
  • Ingen miljøgifter på avveie: EE-avfall inneholder komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter. Riktig sortering bidrar til å forhindre at miljøgifter slipper ut i naturen eller fører til skade på mennesker og dyr.
  • Innlevering sikrer forsvarlig behandling: Miljøsanering av EE-avfall betyr å identifisere og sortere ut de komponentene som inneholder miljøskadelige stoffer. Slike stoffer finner vi blant annet i kretskort, kabler, displayer, batterier, motstandere, TV-er og kompressorer. EE-avfallet inneholder også mye metall og andre komponenter som kan gjenvinnes. 

Håndtering av Elektronikk

  • Elektriske og elektronisk avfall (EE-avfall) skal ikke kastes sammen med annet avfall. Produktene må være hele når de leveres, og må lagres og transporteres slik at de ikke blir knust eller skadet. 
  • Ved innlevering skal EE-avfall sorteres i fem forskjellige typer: Lysrør, andre lyskilder, kabler og ledninger, småelektronikk og større elektriske produkter. (lenke til underkategoriene). Benytt gjerne konteinere eller pallebur. 
  • Som bedrift kan dere levere gratis til mottak som har avtale med et godkjent returselskap for ee-avfall 
  • Dere kan også levere produkter gratis til forhandlere som selger slike produkter, men da stilles det krav til gjenkjøp av tilsvarende mengde produkter.