Dekk

Dekk omfatter alle typer dekk. Bildekk består av ulike gummiblandinger, men inneholder også noe tungmetaller og organiske miljøgifter. 
 
Vanlige produkter:
 • Personbildekk
 • Traktordekk 
 • Lastebildekk
 • Anleggsdekk
Eksempler på produkter som ikke skal sorteres som dekk:
 • Felger
 • Metallgjenstander
 • Transportbånd
 • Gummibelter fra maskiner
 • Skytematter
Hvorfor sortere dekk?
 • Gratis innlevering av kasserte dekk
 • Volumiøst og dyrt å ha i restavfallet
 • Kasserte dekk blir gjenvunnet til nye produkter eller energigjenvunnet

Håndtering av Dekk

 • Kasserte dekk kan leveres gratis til forhandlere av dekk inntil en rimelig mengde i de kategorier forhandler selger. 
 • Felger og andre elementer må tas bort for gratis innlevering. 
 • Det er forbudt å deponere dekk på fyllplass.