Innernett

Innernett er det nettet som legges rundt rundballene før rundballefolien tas på. 

Hvorfor sortere innernett?
  • Gratis å levere inn og mange mottakssteder
  • Volumiøst og dyrt i ha i restavfallet
  • Kan gjenvinnes til nye produkter
  • Ikke-fornybar ressurs med lang nedbrytningtid og ekstra viktig å få gjenvunnet

Håndtering av Innernett

  • Rist plasten når ballen sprettes opp 
  • Skill nett og folie
  • Innernett samles for seg selv adskilt fra annen plans og lagres så tørt og rent som mulig
  • Innernett skal sorteres og leveres reparat
Ulike folier anbefales å sorteres hver for seg. Når folie sorteres i ulike typer kan disse leveres gratis til over 120 innsamlere over hele landet som har avfale med Grønt punkt om denne plasttypen.