Overflatebehandlet trevirke

Overflatebehandlet trevirke er trevirke som er behandlet, men ikke regnes som farlig avfall. Dette gjelder eksempelvis trevirke med maling, lim eller lakk.
 
Impregnert trevirke regnes som farlig avfall og skal sorteres for seg.
 
Hvorfor sortere ut overflatebehandlet trevirke?
  • Energiutnyttelse: Overflatebehandlet trevirke blir forbrent i egnede anlegg ved høy temperatur. Slik utnyttes energien i trevirke uten at skadelige stoffer slipper ut i naturen. 
  • Trevirke er forbudt å deponere 

Håndtering av Overflatebehandlet trevirke

  • Overflatebehandlet trevirke må ikke blandes med impregnert trevirke og må ikke brennes.
  • Spiker, skruer og beslag er som regel greit å ha i ved innlevering av rent trevirke.
  • Impregnert trevirke regnes som farlig avfall og skal alltid sorteres ut.
  • Det er forskjell på sortering av trevirke hos ulike mottak. Undersøk med ditt avfallsselskap hvilken løsning som gjelder.