Væsker og kjemikalier

 

Vanlige væsker og kjemikalier

Hvorfor sortere væsker og kjemikalier?

  • Leveringspliktig
  • Helsefare/miljøfare

Håndtering av Væsker og kjemikalier

Væsker og kjemikalier som er farlig avfall skal deklareres når de kassereres. Mange kjemikalier er etsende og bør derfor ikke komme i kontakt med hud og øyne. Andre er sterkt reaktive og det kan være svært farlig å blande ulike typer. 
 
Generelle forhåndsregler:
  • Unngå søl og sprut
  • Bruk verneutstyr ved håndtering.
  • Oppbevar i tett emballasje og på steder med god ventilasjon. 
  • Ulike væsker og kjemikalier kan reagere sterkt med hverandre og må ikke blandes.