Større elektriske apparater og utstyr

Større elektriske og elektroniske apparater og utstyr som går på strøm. 
 
Vanlige produkter er:
 • Hvite- og brunevarer
 • TV og monitorer, datamaskiner 
 • Automater, alarmanlegg
 • Kabler
Hvorfor sortere større elektroniske apparater og utstyr?
 • Økonomi: Gratis å levere til mottak som har avtale med godkjent returselskap for ee-avfall
 • Ingen mjljøgifter på avveie: EE-avfall inneholder komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter. Riktig sortering bidrar til å forhindre at miljøgifter slipper ut i naturen eller fører til skade på mennesker og dyr.
 • Innlevering sikrer forsvarlig behandling: Miljøsanering av EE-avfall betyr å identifisere og sortere ut de komponentene som inneholder miljøskadelige stoffer. Slike stoffer finner vi blant annet i kretskort, kabler, displayer, batterier, motstandere, TV-er og kompressorer. EE-avfallet inneholder også mye metall og andre komponenter som kan gjenvinnes.

 

Håndtering av Større elektriske apparater og utstyr

 • Elektriske og elektronisk avfall (ee-avfall) skal ikke kastes sammen med annet avfall.
 • Produktene må være hele når de leveres, og må lagres og transporteres slik at de ikke blir knust eller skadet. 
Ved innlevering skal ee-avfall sorteres i fem forskjellige typer:
 • lysrør
 • andre lyskilder
 • kabler og ledninger
 • småelektronikk 
 • større elektriske produkter.

Benytt gjerne konteinere eller pallebur. 

Som bedrift kan dere levere gratis til mottak som har avtale med et godkjent returselskap for ee-avfall.
 
Dere kan også levere produkter gratis til forhandlere som selger slike produkter, men da stilles det krav til gjenkjøp av tilsvarende mengde produkter.