Organisk materiale

Organisk materiale er en samlebetegnelse for stoffer og materialer som er nedbrytbare.
 
Eksempler på organiske materialer:
  • Matavfall/våtorganisk avfall
  • Park- og hageavfall
  • Slakteavfall
  • Organisk slam
Hvorfor sortere organisk materiale?
  • Tungt og dyrt i levere samlet som restavfall
  • Sikre gjenbruk av ressurser

Håndtering av Organisk materiale

  • Flere av avfallstypene under organisk materiale anbefales å sorteres hver for seg for at mest mulig kan gjenvinnes på best mulig måte. 
  • Mye organisk materiale er tungt og volumiøst, og dermed dyrt å levere inn som restavfall.
 
Se mer informasjon om avfallshåndtering av ulike typer organisk avfall.