Glass

Alle typer glass som ikke er glassemballasje. Glass kan ha ulike egenskaper og bestanddeler som gjør at de ikke skal sorteres sammen med glassemballasje eller gjør at de skal leveres inn som farlig avfall. 
 
Glass kan være:
  • Bygningsglass
  • Vindusglass (merk: mange vindusglass karakteriseres som farlig avfall, som isolerglassruter)
  • Bilglass
  • Drikkeglass
Hvorfor sortere glass?
  • Hindre miljøgifter på avveie
  • Sikre god og miljømessig håndtering av avfallet

Håndtering av Glass

  • Produkter av glass som inneholder miljøgifter skal håndteres som farlig avfall (eks: vindusruter med PCB) eller EE-avfall (eks: lyspærer/sparepærer)
  • Kun glass brukt som emballasje til mat- og drikkevarer skal leveres inn som glassemballasje.