Asfalt

Frest asfalt eller oppgravd asfalt (asfaltflak) er et avfall som kan gjenvinnes. 

 

Vanlige bruksområder for asfalt:

 • Veier og flyplasser
 • Tett kjerne i damanlegg
 • Vannreservoarer
 • Erosjonsbeskyttelse i elver og strandlinjer
 • Stabilisering av havnemoloer
 • Tetningsmembraner
 • Taktekking
 • Industrigulv
 • Friksjonsreduserende såler i kraftverkstunneler
 • Idrettsanlegg
 • Underlag for komposteringsanlegg
 • - Gulv i driftsbygninger på gårder

 

Hvorfor sortere asfalt?

 • Tungt og dyrt å ha i restavfallet
 • Asfalt kan gjenvinnes 100 % 
 • Bruk av returasfalt sparer ikke-fornybare ressurser, sparer energi og gir lavere utslipp av klimagasser. 

Håndtering av Asfalt

 • Asfalt skal leveres til godkjent mellomlaging og/eller gjenvinning. Det er ikke tillatt å legge asfalt i fylling.
 • Ved innlevering av asfalt til gjenvinning skal leverandør (tiltakshaver, byggherre, eier) dokumentere at returasfalten er fri for tjære eller andre farlige forurensninger.
 • Dersom asfalten ikke inneholder steinkulltjære er den ikke å regne som farlig avfall. Steinkulltjære er ikke lenger tillatt brukt som bindemiddel.