Uorganisk materiale

Uorganisk materiale er en samlebetegnelse for stoffer og materialer som ikke er nedbrytbare.
 
Vanlige uorganiske materialer:
 • Betong
 • Tegl og takstein
 • Rene og forurensede masser
 • Asfalt
 • Tjærepapp
 • Stein, grus og sand
 
Hvorfor sortere uorganisk materiale?
 • Tungt og dyrt i levere samlet som restavfall
 • Hindre at miljøgifter kommer på avveie
 • Sikre gjenbruk av ressurser

Håndtering av Uorganisk materiale

 • Flere av avfallstypene under uorganisk materiale anbefales å sorteres hver for seg for både å sikre at miljøgifter ikke kommer på avveie og bidra til at mest mulig kan gjenvinnes. 
 • Mye uorganisk materiale er tungt og volumiøst, og dermed dyrt å levere inn som restavfall.
 
Se mer informasjon om avfallshåndtering av ulike typer uorganisk avfall.