Asbest

Asbestisolasjon i rør. Foto: Terje Borud

 
Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå. Bruk av asbest i bygg ble forbudt i 1980, så risikoen for å støte på asbest er størst i bygg fra før 1980. Det kan likevel være asbest i bygg fram til 1986. Rørleggere og elektrikere bør være særlig obs på risikoen for å støte på asbest.
 
Vanlige produkter med asbest: 
  • Fasadeplater, eternitplater, himlingsplater
  • Isolasjon rundt rør og rørbend
  • Fliser og flislim
  • Vindsperrer, vinduskitt
  • Gulvbelegg
Noen kjente handelsnavn er Eternit, Internit, Asbestolux og Pernit 
 
Hvorfor sortere asbest?
  • Asbest er farlig avfall og dermed leveringspliktig
  • Asbest er svært helseskadelig, derfor er det viktig at asbestholdig avfall leveres inn slik at det kan håndteres riktig. 

Håndtering av Asbest

Asbest er helseskadelig og asbeststøv kan føre til lungekreft og nedsatt lungekapasitet. Bruk verneutstyr. Dersom asbest og asbestholdige materialer skal fjernes må arbeidsgiver oppfylle en rekke krav til hvordan arbeidet skal utføres.
 
Asbest er farlig avfall, og skal deklareres. 
 
Levering av asbest
Asbestholdig avfall skal pakkes inn i tett plastpakning og skal være tydelig merket “asbest” før avfallet leveres til avfallsmottak.
 
Større mengder kan stables på pall.
  • Pakk stabelen inn i 2 lag med plast av typen ”bygningsplast”. 
  • Plasten skal være rundt hele stabelen - også under. 
  • Teip alle skjøter og bretter med sterk teip. 
Ta kontakt med mottak om pristilbud på henting/levering av asbest. Mottaket må ha godkjennelse fra Arbeidstilsynet for å kunne ta imot asbestavfall.