Papp

 

Bølgepapp er pappemballasje hvor minst ett av lagene i pappen er en “bølge”. 

 

Vanligste bruksområder for Bølgepapp:

  • Pappkasser til å transportere for eksempel møbler, hvitevarer, sportsartikler, klær, mat og drikkevarer.
  • Eksponeringsemballasje

Drikkekartong og annen emballasjekartong er ikke bølgepapp.

 

Hvorfor sortere bølgepapp?

  • Enkelt å kildesortere
  • Gratis å levere inn og mange mottakssteder
  • Er en fornybar ressurs produsert av trevirke 
  • 100% av bølgepappen kan gjenvinnes

Håndtering av Papp

  • Bølgepapp brettes sammen før det leveres til gjenvinning. 
  • Pappen må være ren og ikke inneholde andre materialer, som plastfolie, metallfolie eller lignende. Noe tape og stifter aksepteres.
  • Ha egen sortering av bølgepapp der varer pakkes opp (bølgepapp benyttes mye som transportemballasje)
  • Ved store volum kan det være hensiktsmessig å benytte en emballlasjepresse.