PP-folie

PP-folie er myk og knitrende plast som benyttes som emballasje for blomster, matvarer, dokumenter m.m.
 
Hvorfor kildesortere PP-folie?
  • Gratis å levere inn og mange mottakssteder
  • Volumiøst og dyrt i ha i restavfallet
  • Folie kan gjenvinnes til nye produkter
  • Ikke-fornybar ressurs med lang nedbrytningtid og ekstra viktig å få gjenvunnet

Håndtering av PP-folie

  • Merk og bruk sekkestativer for PP-folie der varer pakkes ut. 
  • Skill PP-folien fra annen plast. PP-folien kan skilles i klar og farget folie. 
  • Stroppebånd og annet må sorteres for seg. 
Ulike folier anbefales å sorteres hver for seg. Når folie sorteres i ulike typer kan disse leveres gratis til over 120 innsamlere over hele landet som har avfale med Grønt punkt om denne plasttypen.  
 
PP er forkortelse for Polypropylene.