Rene masser

Rene masser er naturlige masser fra områder (jord, berggrunn) uten forurensende virksomhet. 

Rene masser kan være
 • Ren jord
 • Ren stein
 • Ren sand
 • Ren myr
 • Ren grus
 • Ren leire
 • Ren betong
 
Hvorfor sortere rene masser?
 • Dyrt å levere som restavfall
 • Sikre gjenvinning av rene masser som kan benyttes videre som for eksempel utfyllinger og overdekning i byggeprosjekter

Håndtering av Rene masser

 • Det må dokumenteres av massene er rene. Dette bør gjøres før massene transporteres til mottak. 
 • For at masser skal kunne kategoriseres som rene masser skal det ikke overstige normverdi for forurenset grunn. 
 • Lett forurensede masser, forurensede masser eller fremmedelementer skal ikke blandes med rene masser. Bearbeidede materialer som betong, asfalt, armeringsjern og glass regnes ikke som rene masser. Betong og tegl uten forurensninger kan regnes som rene masser.