Fiberduk fra landbruk

Fiberduk fra landbruk er ofte benyttet for å holde skadedyr unna dyrket mark og beskytte avlinger.

Å kaste fiberduk i restavfallet er dyrt og tungvint fordi man mister muligheten til å gjenvinne verdifulle ressurser, samtidig som kostnadene for avfallshåndtering stiger.

Håndtering av Fiberduk fra landbruk

 1. Skill fiberduk og solfangerfolie fra hverandre.
 2. Sorter fiberduk separat fra andre avfallstyper.
 3. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til mottak.
 4. Denne avfallstypen er gratis å levere inn ferdig sortert.


Typiske produkter dere sorterer som fiberduk fra landbruk:

 • Fiberduk fra landbruk


Typiske produkter dere ikke sorterer som fiberduk fra landbruk:

 • Gjødsel- og såkornsekker
 • Rundballeplast
 • Rundballenett
 • Solfangerfolie
 • Jord, sand og produktrester
 • Andre typer plast og avfall