Småelektronikk

Foto: Terje Borud
 
Små elektriske og elektroniske produkter og apparater som går på strøm eller batteri. 
 
Vanlige produkter er: 
 • Lamper og belysningsytstyr,
 • Elektrisk og elektronisk verktøy
 • Lyd og bildeutstyr
 • Røykvarslere
 • Ledninger
 
Hvorfor sortere?
 • Økonomi: Gratis å levere til mottak som har avtale med godkjent returselskap for ee-avfall
 • Ingen mjljøgifter på avveie: EE-avfall inneholder komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter. Riktig sortering bidrar til å forhindre at miljøgifter slipper ut i naturen eller fører til skade på mennesker og dyr.
 • Innlevering sikrer forsvarlig behandling og gjenvinning: Miljøsanering av EE-avfall betyr å identifisere og sortere ut de komponentene som inneholder miljøskadelige stoffer. Slike stoffer finner vi blant annet i kretskort, kabler, displayer, batterier, motstandere, TV-er og kompressorer. EE-avfallet inneholder også mye metall og andre komponenter som kan gjenvinnes. 

Håndtering av Småelektronikk

 • Elektriske og elektronisk avfall (ee-avfall) skal ikke kastes sammen med annet avfall. Produktene må være hele når de leveres, og må lagres og transporteres slik at de ikke blir knust eller skadet.
 • Ved innlevering skal ee-avfall sorteres i fem forskjellige typer: Lysrør, andre lyskilder, kabler og ledninger, småelektronikk og større elektriske produkter. (lenke til underkategoriene). Benytt gjerne konteinere eller pallebur.
 • Som bedrift kan dere levere gratis til mottak som har avtale med et godkjent returselskap for ee-avfall.
 
Dere kan også levere produkter gratis til forhandlere som selger slike produkter, men da stilles det krav til gjenkjøp av tilsvarende mengde produkter.