Plast

Plast er all plast som ikke er emballasje. Eksempel på plastprodukter er brett, plastkasser eller kontorrekvisita i plast. 

Når plast sorteres og gjenvinnes til nye produkter, sparer vi både klimautslipp og bruk av naturressurser.

Håndtering av Plast

 1. Sorter produkter av plast eller deler av plast separat fra plastemballasje. 
 2. Gjennvinningsselskapene har ulike systemer for sortering av plast. Er du usikker på hva som gjelder hos din bedrift? Ta kontakt med deres avfallsselskap.
 3. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til mottak.


Typiske produkter dere sorterer som plast:

 • Plast som ikke er plastemballasje
 • Møbler i plast
 • Kontorrekvisita i plast
 • Plastrør
 • Blomsterkasser
 • Andre produkter av plast


Typiske produkter dere ikke sorterer som plast:

 • Plastemballasje
 • Oljekanner og annen emballasje fra farlig avfall
 • Plast som inneholder ftalater og bromerte flammehemmere