Hardplast

Plast omfatter all plast som ikke er emballasje, som produkter av plast.
 
Plast kan være:
  • Møbler i plast
  • Kontorrekvisita i plast
  • Plastrør
  • Blomsterkasser
Hvorfor sortere plast?
  • Er brennbart avfall som kan benyttes til for eksempel produksjon av fjernvarme
  • Kan sorteres ut for gratis innlevering
  • Ikke-fornybar ressurs med lang nedbrytningtid og ekstra viktig å få gjenvunnet på best mulig måte

Håndtering av Hardplast

  • Plast regnes som brennbart og kan sorteres som brennbart restavfall når det er rene produkter eller ikke er del av andre produkter. 
  • Plast som ikke er emballasje skal ikke sorteres sammen med plastemballasje. Plastprodukter kan inneholde blant annet bromerte flammehemmere eller ftalater og kan ødelegge gjenvinningsprosessen av plastemballasje.
Det kan være ulike sorteringer av plast hos ulike avfallsselskap.