Gips

Gips brukes i byggverk, blant annet i gipsplater for å lage vegger og som dekor. 
 
Hvorfor sortere gips?
 • Tar stor plass, veier mye og dermed dyrt ikke sortere ut
 • Blir gjenvunnet til nye gipsprodukter 
 • En begrenset ressurs som kan gjenvinnes uendelig mange ganger.
 • Reduksjon av svovelgassutslipp (gips avgir svovelgasser ved forbrenning eller deponering)

Håndtering av Gips

Gipsavfall i hele og halve plater, eller i småbiter, gammelt eller nytt, skal være tørt og kan ved sortering oftest inneholde: 
 • tapet
 • glassfiberstrie
 • maling
 • skruer og beslag
 
Ved sortering skal gipsavfallet ikke inneholde:  
 • isolasjon, treverk, stålskinner, eller plast
 • asbestholdige materialer
 • materialer som inneholder farlig avfall 
 • gipsplater med klinkerfliser
 • gipsavfall fra støperiformer til f.eks. metaller