Solfangerfolie

Solfangerfolie er folie som benyttes for å holde skadedyr unna dyrket mark og beskytte avdelinger
 
Hvorfor kildesortere solfangerfolie?
  • Gratis å levere inn og mange mottakssteder
  • Volumiøst og dyrt i ha i restavfallet
  • Folie kan gjenvinnes til nye produkter
  • Ikke-fornybar ressurs med lang nedbrytningtid og ekstra viktig å få gjenvunnet

Håndtering av Solfangerfolie

  • Fjern alle rester og rull/brett den sammen. 
  • Fiberduk og solfangerfolie skal skilles fra hverandre når den sendes til gjenvinning. 
Ulike folier anbefales å sorteres hver for seg. Når folie sorteres i ulike typer kan disse leveres gratis til over 120 innsamlere over hele landet som har avfale med Grønt punkt om denne plasttypen.