Avfall med ftalater

Ftalater er en type stoffer som brukes i en rekke produkter, hovedsakelig som mykgjører i plast, særlig i PVC. 

 

Vanlige produkter som inneholder ftalater:

 • Gulvbelegg (eks vinylbelegg) og takbelegg
 • Kabler og ledninger
 • Fugemasse
 • Understellsbehandling av biler
 • Membraner for våtrom

 

Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter:

 • Phthalate
 • Di(2-ethylhexyl)phthalate
 • Di(2-etylheksyl)ftalat
 • Dietylheksylftalat
 • DEHP

Hvorfor sortere?

 • Leveringspliktig: Det er påbudt å levere inn ftalatholdig avfall til godkjent mottak.
 • Helsefare/miljøfare: Ftalater i myk PVC og andre plastprodukter er ikke kjemisk bundet. Dette betyr at stoffene kan lekke ut til omgivelsene fra produkter mens de er i bruk, eller etter at de er kastet.Noen ftalater kan skade evnen til å få barn, og gi fosterskader. Andre er giftige for planter og vannlevende organismer
 • Destruksjon: Ftalatholdig avfall går til forbrenning i anlegg med spesiell tillatelse

Håndtering av Avfall med ftalater

Ftalatholdig avfall er farlig avfall, og skal deklareres.