Bygg- og anleggsavfall

Bygg- og anleggsavfall er avfall som oppstår på en byggeplass. Myndighetene stiller krav om minimum 60% kildesortering av dette avfallet. 

Vanlige bygg- og anleggsavfall:

  • Trevirke
  • Plastemballasje
  • Papp
  • Betong
  • Gips
  • Plastemballasje
  • EE-avfall
  • Metall

Håndtering av Bygg- og anleggsavfall

En del byggavfall inneholder farlig stoffer som kan være skadelige når det rives, knuses eller kastes. Det er derfor viktig at du sorterer avfallet underveis, og leverer inn dette avfallet slik at det kan håndteres på riktig måte. 

For riving/rehabilitering er det krav om miljøsaneringsplan.

Det er utarbeidet en egen veileder med råd om hvordan håndtere vanlige typer byggavfall og hvordan utføre avfallshåndtering på byggeplass.