Vindu


 

De fleste vinduer er definert som farlig avfall. 

 

Vanlige miljøfarlige stoffer i vindusruter:

 • PCB (norske vinduer produsert 1965-75, og utenlandske produsert frem til 1979)
 • Klorparafiner (norske vinduer produsert 1976-89, og utenlandske produsert 1980-89)
 • Ftalater (vinduer produsert 1990-ca 2005)
 • Asbest (i kittet på gamle vinduer)
 • HHFK-gass (i isolasjonsmaterialet polyuretan)
 • Isocyanater

 

Hvorfor sortere ut vinduer?

 • Vindusruter kan inneholde helseskadelige miljøgifter som PCB/klorparafiner, ftalater, asbest og HHFK-gass 
 • Vindusruter med miljøgifter er leveringspliktig
 • Makspris: Returordningen for vindusruter sikrer fast pris på innlevering

Håndtering av Vindu

 • Vinduer som inneholder miljøfarlige stoffer over grenseverdiene for farlig avfall skal sorteres ut, deklareres og leveres til godkjent mottak.
 • Det er ikke mulig å se om en isolerglassrute inneholder miljøgifter eller ikke. På metallisten mellom glasslagene finner du som regel påstemplet produksjonsår/-dato og hvem som har produsert vinduet. Dette er en god indikator på mulig miljøfarlige stoffer. Ved tvil anses rutene som miljøfarlige.
 • Dersom du har et større antall vinduer og er i tvil om vinduene inneholder PCB, så bør det tas analyse av fugelimet i vinduet. Les mer om prøvetaking.
 • Vinduer skal leveres til godkjent mottak. Ved større mengder bør du ta kontakt med mottak før levering for å avklare vilkår for levering. Mindre mengder PCB-vinduer kan leveres til kommunale mottak.
 
SLIK GJØR DU
 • Rammen må ikke fjernes. 
 • Unngå å knuse ruter (Knuste ruter skal oppbevares i lukket kontainer) 
 • Unngå hudkontakt.