Spillolje

Refusjonsberettiget spillolje er for eksempel brukt smøreolje, motorolje og girsmøreoljer som det er betalt smøreoljeavgift på. Dette inkluderer også utpresset olje fra oljefiltre. 
 
Dersom annet avfall er blandet i oljen er den ikke refusjonsberettiget. Olje som er eldre enn ett år er ikke refusjonsberettiget. 
 
Vanlige produkter: 
Motorolje, girolje, smøreolje, hydrauliske oljer, trafoolje osv. 
 
Vanlig handelsnavn: Mobil, Castrol 
 
Hvorfor sortere spillolje?
  • Leveringspliktig: spillolje er farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak. 
  • Helsefare/miljøfare: Petroleumsbaserte produkter er ofte kreftfremkallende og kan være skadelig for vannlevende organismer. 

Håndtering av Spillolje

Spillolje er farlig avfall og skal deklareres. Refusjonsberettiget spillolje og ikke-refusjonsberettiget spillolje deklareres hver for seg. 
 
Bruk verneutstyr ved håndtering, unngå hudkontakt og innånding. Oljen kan også inneholde annet flytende farlig avfall som plantevernmidler, drivstoff og løsemidler.