Rundballefolie

Rundballefolie er folie benyttet som emballasje til høy og halm
 
Hvorfor sortere rundballefolie?
  • Gratis å levere inn og mange mottakssteder
  • Volumiøst og dyrt i ha i restavfallet
  • Folie kan gjenvinnes til nye produkter
  • Ikke-fornybar ressurs med lang nedbrytningtid og ekstra viktig å få gjenvunnet

Håndtering av Rundballefolie

  • Rist plasten når ballen sprettes opp. 
  • Skill folie og nett. 
  • Rundballefolien samles for seg selv adskilt fra annen plast og lagres så tørt og rent som mulig. 
  • Rundballenett skal kildesorteres og leveres separat.
 
Ulike folier anbefales å sorteres hver for seg. Når folie sorteres i ulike typer kan disse leveres gratis til over 120 innsamlere over hele landet som har avfale med Grønt Punkt om denne plasttypen.