Restavfall

Restavfall er det avfallet som er igjen etter at alt sorterbart avfall er sortert ut.
 
Farlig avfall, batterier og EE-avfall skal aldri sorteres som restavfall. Felles for miljøfarlig avfall er at de ofte inneholder komponenter som kan være svært skadelige dersom de kommer ut i naturen. 
 
Hvorfor redusere restavfallet og sortere mer avfall ut?
  • Dyrere å levere inn restavfall enn sortert avfall
  • Tar vare på ressursene i avfallet og sikrer best mulig gjenvinning

Håndtering av Restavfall

  • Plasser restavfallsbeholderen lengst borte slik at det blir lettere å sortere ut annet avfall på veien
  • Ha færre restavfallsbeholdere og ha god tilgang til beholdere for sorterbart avfall
  • Jobb aktivt for å motivere for å sortere mest mulig avfall