Rengjøringsmidler

 

Rengjøringsmidler til rengjøring av hus, bil, båt osv. Kommer i kanner, flasker og sprayflasker. 

 

Hvorfor sortere rengjøringsmidler?

  • Leveringspliktig: rengjøringsmidler er farlig avfall og skal leveres inn til godkjent mottak. 
  • Helsefare/miljøfare: Ulike rengjøringsmidler kan være allergifremkallende, og gi etseskader. Rengjøringsmidler kan også være miljøfarlige. 

Håndtering av Rengjøringsmidler

  • Rengjøringsmiddel er farlig avfall og skal deklareres.
  • Salmiakk og klor regnes som baser når de skal deklareres.
  • Noen vaskemidler kan gi etseskader eller irritere huden. Noen er også miljøfarlige. Unngå derfor sprut og søl. Unngå innånding. Bruk verneutstyr ved håndtering.