PP-sekk

PP-sekk er en sterk og praktisk vevd plastsekk. Den er som regel hvit og rommer fra 1 til 2 kubikkmeter.
 
Eksempel på produkter:
  • Forsekker i oppdrettsnæringen
  • Gjødsel- og såkornsekker i landbruket
PP-sekker benyttes ofte ved import av næringsmidler, til anleggsvirksomhet, bergvirksomhet og prosessindustri
 
Hvorfor kildesortere PP-sekker?
  • Gratis å levere inn og mange mottakssteder
  • Volumiøst og dyrt i ha i restavfallet
  • Folie kan gjenvinnes til nye produkter
  • Ikke-fornybar ressurs med lang nedbrytningtid og ekstra viktig å få gjenvunnet

Håndtering av PP-sekk

  • PP-sekkene skal tømmes godt for produktrester før de sorteres. 
  • Rist godt slik at sand, jord og andre rester forsvinner. 
  • Det kan være lurt å legge flere PP-sekker i en PP-sekk slik at det tar mindre plass.