Plastemballasje

Plastemballasje er en samlebetegnelse på ulike plasttyper som blir brukt i næringslivet.
 
Vanligste plastemballasje fra næringslivet:
 • Folie fra næringsliv (plastfolie, solfangerfolie, laminater, PP-folie o.l) 
 • Hard plastemballasje (flasker, kanner, brett mm)
 • PP-sekker (vedv plastsekk)
 • EPS (isopor o.l.)
 
Hvorfor kildesortere plastemballasje?
 • Gratis å levere inn og mange mottakssteder
 • Volumiøst og dyrt i ha i restavfallet
 • Folie kan gjenvinnes til nye produkter
 • Ikke-fornybar ressurs med lang nedbrytningtid og ekstra viktig å få gjenvunnet

Håndtering av Plastemballasje

De ulike plastemballasjetypene anbefales å sorteres hver for seg. Ferdigsortert plastemballasje kan leveres gratis til mange innsamlere over hele Norge.
 
For gratis innlevering sorteres plastemballasjen i følgende kategorier:
 • Hardplastemballasje
 • PP-sekker
 • EPS-emballasje
 • Folie fra handel og industri
 • Laminater
 • PP-folie
 • Rundballefolie
 • Fiberduk fra landbruk
 • Solfangerfolie