Merkeordningen legger opp til en harmonisert farge- og symbolbruk, og bruken av sorteringsmerkene skal være lik hjemme, på jobben, i det offentlige rom, på gjenvinningsstasjoner og på emballasje. Norge og flere land i Norden og Europa jobber kontinuerlig med å etablere en felles ordning for kildesortering.

Koster det noe?

Alle kan henvende seg til LOOP for å få tilsendt sorteringsmerkene ved å fylle ut dette skjemaet. Sorteringsmerkene kan deles internt i virksomheten, men ikke med andre selskaper.  

Kommuner/renovasjonsselskap, returselskap, private avfallsselskap og leverandører av kildesorteringsutstyr/møbler betaler en årlig sum til drift og vedlikehold av merkeordningen.

For andre aktører er det gratis å bruke sorteringsmerkene.

Symboler

Regler

Bruk

Presse

Info