Bestill sorteringsmerker fra nasjonal merkeordning for kildesortering.

Hvis du representerer en av disse virksomhetene, betales et fast årlig bidrag for bruk av sorteringsmerkene (for andre virksomheter er det kostnadsfritt å bruke sorteringsmerkene):

  • Kommunalt renovasjonsselskap (husholdningsavfall) 
  • Kommunalt avfallsselskap (næringsavfall)
  • Privat avfalls- og gjenvinningsselskap
  • Produsentansvarsselskap
  • Produsent/selger av kildesorteringsløsninger (eks: utstyr, avfallsbeholdere, avfallsposer, app, sensorer)

I 2024 utgjør beløpet kr 5.694 per virksomhet. For LOOPs partnere er det faste årlige beløpet til merkeordningen inkludert. 

Sorteringsmerkene kan brukes og deles internt hos dere som ønsker å bestille sorteringsmerker, men kan ikke deles med andre virksomheter. Alle som vil bestille Sorteringsmerker må godkjenne at de har satt seg inn i og følger regler for bruk

Sorteringsmerkene er tilgjengelig i følgende filformat: 

  • JPG og PNG (web)
  • PDF (print)
  • EPS
  • Trykkeklare klistremerker

LOOP – Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning, forvalter den nasjonale merkeordningen for kildesortering i Norge. Har dere spørsmål, kan dere kontakte oss på [email protected].