Reglene for bruk av Sorteringsmerker skal sikre helhetlig og korrekt bruk. Reglene legger til rette for god lesbarhet og gjenkjennelse på tvers av bruksområder; som emballasje, gjenvinningsstasjoner, returpunkt, avfallsbeholdere og offentlig rom.

Fargene på Sorteringsmerker gjør det enklere å kjenne igjen de ulike Sorteringsmerkene, og svart tekst på hvit bakgrunn gir best lesbarhet og tilrettelegger for universell utforming. 

Den enkelte aktør som bruker Sorteringsmerkene er selv ansvarlig for å følge reglene. Tydelige regler bidrar til korrekt merking slik at vi unngår forvirring og feilsortering. 

Se alle sorteringsmerker

 

Regler for bruk av Sorteringsmerker

Bruken av Sorteringsmerker økes kontinuerlig og til stadig flere bruksområder. Dersom dere har innspill eller spørsmål, ta kontakt med oss i LOOP ([email protected]).