God og riktig merking øker sannsynligheten for at deres emballasje kildesorteres og materialgjenvinnes. Vi anbefaler å bruke Sorteringsmerker i farge for gjenkjennelse på tvers av flater, kombinert med veiledende informasjon til forbrukeren. Sorteringsmerker i svart (sekundærfarge) kan lett forveksles med Sorteringsmerket for restavfall, og øker sannsynligheten for at deres gjenvinnbare emballasje kastes akkurat her.

Vil dere være aller best i klassen? Plasser Sorteringsmerker og informasjon på forsiden av emballasjen. Dette gir et tydelig signal om at produsenten har fokus på sirkulær økonomi.

Ta kontakt med returselskapet dere er medlem i for råd og veiledning om merking av emballasje:

Over halvparten av oss ser etter Sorteringsmerker på emballasjen når vi er usikre, og hele 9 av 10 ønsker at produkter og emballasje skal merkes med både Sorteringsmerker og veiledende informasjon.

Bli inspirert av andre

God plassering

På salatemballasjen nedenfor er Sorteringsmerker plassert med farge på forsiden av emballasjen, noe som gjør det lett for forbrukeren å få med seg budskapet og bli minnet om kildesorteringen. Avokadobegeret har informasjon om kildesortering sentralt plassert på emballasjen. Den er godt synlig for forbrukeren og konkurrerer ikke med andre budskap.

Nyttig informasjon

Det er mange som er usikre på hva de gjør med korkene på drikkekartonger. På denne melkekartongen er det ingen tvil om hvordan den sorteres.

Når noe skal hit – og noe skal dit

Ofte består emballasjen av flere typer materialer som har ulike sorteringer. På yoghurtemballasjen under gis det god veiledende informasjon om hvilke deler av emballasjen som sorteres som hva.

Kort og presist

Den enkleste emballasjen å gjenvinne er den som er laget av ett materiale (monomateriale). Forbrukeren trenger da bare Sorteringsmerket i farge og kort tekst om sorteringen, som sjokoladeposen og kartongen til epler viser.

Sorteringsmerke for restavfall

Om emballasjen ikke kan materialgjenvinnes, brukes det svarte Sorteringsmerke for restavfall. Dersom andre Sorteringsmerker trykkes i svart på emballasje, kan disse forveksles med restavfallsmerket og øke sannsynligheten for at gjenvinnbar emballasje kastes feil.