Ved å merke avfallsbeholdere likt over hele landet vil vi skape et harmonisert system som forbrukerne kjenner igjen og forholder seg aktivt til uansett hvor de bor eller jobber.

På denne siden finner dere informasjon om:

Merking med klistremerker

På eksisterende beholdere som trenger ny merking er det lureste og mest praktiske å merke med klistremerker. På nye beholdere kan dere bruke både klistremerker og preging. 

 • Plasser klistremerker på lokket og på sidene av avfallsbeholderne.
 • Tilpass størrelsen på klistremerket ut fra beholderen det plasseres på. Plasser de med noe avstand fra kant på både lokk og beholder (minimum 20 cm). 
 • Benytt kombinasjonsmerker eller flere separate Sorteringsmerker når beholdere skal merkes med flere Sorteringsmerker. Om det er lite plass på beholderen kan det brukes separate klistremerker som plasseres vertikalt. 

Klistremerkene finnes i tre ulike størrelser

Alle Sorteringsmerker er tilgjengelige som trykkeklare klistremerker i tre ulike størrelser:

 • XS (B: 50 mm)
 • S (B: 100 mm)
 • M (B: 150 mm)

Slik merker dere avfallsbeholdere med klistremerker

I eksemplene under vises hvordan klistremerker kan plasseres på ulike typer beholdere. Det anbefales å merke både lokk, forside og bakside av beholderen for å få best mulig synlighet. Når merket brukes både på forsiden og baksiden av avfallsbeholderen vil det bli synlig for brukeren uansett om håndtaket er vendt innover eller utover.

Det er praktisk å bruke klistremerker når eksisterende beholdere ikke trenger å skiftes ut. Da får man frem Sorteringsmerkene, selv om beholderne har annen farge.

Eksempel på merking av standard avfallsbeholder med enkeltmerke og kombinasjonsmerke:

Eksempel på merking med virksomhetens logo. Logo plasseres alltid utenfor selve Sorteringsmerket:

Eksempel på merking av avfallsbeholdere i ulike størrelser:

Eksempel på merking med klistremerkere på eksisterende avfallsbeholdere:

Eksempler på merking med klistremerker på runde lokk med eksisterende farge:

Slik preger dere lokk

Sorteringsmerker kan også preges inn i lokk. Når preging skal brukes, må lokket ha samme farge som Sorteringsmerket. Merket preges da i outline hvit farge, og får da sin merkefarge som bakgrunnsfarge. For beholdere for glass- og metallemballasje brukes fargen for glassemballasje på lokket. 

Filer for preging finnes for følgende Sorteringsmerker:

 • Batterier
 • Elektronikk og Småelektronikk
 • Farlig avfall
 • Glass- og metallemballasje (kombinasjonsmerke). Filer for preging finnes også for merkene separat.
 • Hageavfall
 • Lyspærer
 • Matavfall
 • Medisinsk avfall
 • Plastemballasje
 • Papp og papir / Papp, papir og drikkekartong (kombinasjonsmerker). Filer for preging finnes også for merkene separat.
 • Restavfall
 • Smittefarlig avfall
 • Stikkende og skjærende avfall

Eksempel på preg på runde og firkantede lokk:

Eksempel på filer for preg. Filene ligger i vektor, 100% magenta. Trykket blir ikke rosa, det er kun for å vise området som skal preges:

Slik merker dere nedgravde avfallsbeholdere

Sorteringsmerker kan brukes på ulike måter når nedgravde avfallsbeholdere merkes. Navn på avfallstypen kan både stå under og til høyre for merket.

Eksempel på plassering av tekst ved merking av nedgravde avfallsbeholdere:

Eksempel på merking av avfallsbeholdere. Teksten skal alltid være i samme størrelse selv om teksten på Sorteringsmerkene har ulik lengde:

Eksempel på ulike måter å kombinere merke og tekst på. Velg en variant og bruk den gjennomgående for alle beholdere i samme rekke:

Eksempel på merking av nedgravd løsning for glass- og metallemballasje med tekst under Sorteringsmerker: