Merkeordningen legger opp til en harmonisert farge- og merkebruk, og bruken av sorteringsmerkene skal være lik hjemme, på jobben, i det offentlige rom, på gjenvinningsstasjoner og på emballasje. Norge og flere land i Norden og Europa jobber kontinuerlig med å etablere en felles ordning for kildesortering.

Koster det noe?

Virksomheter som håndterer avfallet, samt konsulentselskaper som tilbyr rådgivning innen avfallshåndtering betaler en årlig sum til drift og vedlikehold av merkeordningen. Dette gjelder:

  • Kommunale avfallsselskap/kommuner med egen renovasjon
  • Private avfallsselskaper
  • Returselskaper
  • Leverandører/produsenter av kildesorteringsutstyr/møbler
  • Leverandører av sensorer / app for avfallshåndtering
  • Konsulentselskaper som tilbyr rådgivning innen avfallshåndtering

For andre aktører er det gratis å bruke sorteringsmerkene.

Alle kan henvende seg til LOOP for å få tilsendt sorteringsmerkene ved å fylle ut dette skjemaet. Sorteringsmerkene kan deles internt i virksomheten, men ikke med andre selskaper.  

Sorteringsmerker

Regler

Bruk

Presse

Info

Oversettelser