Sorteringsmerker er den nasjonale merkeordningen for kildesortering. En harmonisert farge- og merkebruk gjør det enkelt å kildesortere hjemme, på jobben og i offentlige rom. Sorteringsmerkene brukes på alt fra emballasje, avfallsbeholdere hjemme, på arbeidsplasser og på gjenvinningsstasjoner.

9 av 10 kjenner til Sorteringsmerkene

Omnibus 2024

Regler for bruk av Sorteringsmerker

Reglene for bruk av Sorteringsmerker skal sikre helhetlig og korrekt bruk. Reglene legger til rette for god lesbarhet og gjenkjennelse på tvers av bruksområder.

Se alle regler for Sorteringsmerker

Slik bruker dere Sorteringsmerker

Sorteringsmerkene skaper en visuell bro mellom emballasje og avfallssystemet. Velg aktuell bruksflate under og få veiledning til hvordan dere best tar det ut.

Sorteringsmerkene

Få full oversikt over alle de 94 offisielle Sorteringsmerkene som er utarbeidet