Farlig avfallPlastemballasje

Rengjøringsmiddel

Sorteres som Farlig avfall eller Plastemballasje i

Greit å vite

  • Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall.
     
    Farlig avfall inneholder miljø-og helseskadelige stoffer og kan gjøre stor skade om det havner på avveie (eller i restavfallet).
  • Plastemballasjen er klar for sortering når det ikke er matrester eller andre produktrester igjen.

Enkelte rengjøringsflasker har et tynt plastbelegg på utsiden som er tilrettelagt for å kunne rives av (en sleeve). Riv av sleeven og sorter både den og flasken som plastemballasje.


Sjekk faremerkene

Er det innhold igjen i en flaske med faremerker på, leverer du den alltid som farlig avfall.


Tomme og drypptørre flasker sorteres som plastemballasje om emballasjen kun er merket med Helsefarlig, Miljøfarlig og/eller Etsende. De sorteres som plastemballasje om det står "Advarsel" under faresymbolene “Brannfarlig” og “Kronisk helsefare”.


Lever alltid flasker som farlig avfall om de er merket er andre faremerker eller det står "Fare" under et av merkene.


Hvorfor rive av sleeven?

Når plastflasken kommer til sorteringsanlegget skal maskinene sortere plasten i ulike plasttyper. Derfor er du med på å gjøre sorteringsjobben enklere og sikre gjenvinningen ved å skille de to plasttypene før du kildesorterer dem.