PlastElektronikkRestavfallGjenstandar til ombruk

Plastleke

Sorteres som Plast, Elektronikk, Restavfall eller Gjenstandar til ombruk i

Greit å vite

  • Elektriske produkt inneheld råvarer det er krevjande å utvinne, og mange er det begrensa av. Mange råvarer vert henta ut fra gruver på andre kontinenter og det er det store utslepp forbunde med utvinning.

  • Elektronikk blir levert gratis til alle butikkar som sel same type produkt, uavhengig av merke, eller til næraste gjenvinningsstasjon.