Plast

Plast er all plast som ikke er emballasje, som cd-cover, plastleker, hagemøbler av plast, plastrør og blomsterkasser.

Slik gjør du det

  1. Samle plastprodukter hjemme i en beholder til neste gang du drar til gjenvinningsstasjon. Små plastprodukter kan du kaste i restavfallet hjemme.
  2. Levér og sortér plasten etter anvisning på gjenvinningsstasjon. Du får hjelp fra de som jobber der om du trenger det.