Kartong

Kartonger med plastvindu

Sorteres som Kartong i

Fjern plastvinduet om det er mulig, og sorter dette som plastemballasje. Da blir både kartongen og plastvinduet gjenvunnet til nye materialer.