PapirRestavfall

Girlandere

Sorteres som Papir eller Restavfall i

  • Girlandere av papir sorteres som papir.
  • Andre girlandere kaster du restavfallet.Ta vare på girlanderen slik at den kan brukes flere ganger.