Kartong

Eske fra småelektronikk

Sorteres som Kartong i

Ta av plastemballasjen og brett esken sammen før du sorterer.