Innlevering av kasserte fritidsbåter

Finn informasjon og mottak for innlevering av ulike båtyper

1. oktober 2017 innførte Miljødirektoratet en ordning der alle kommuner skal ta i mot ødelagte fritidsbåter uten innenbordsmotor inntil 15 fot. Det er foreløpig et begrenset antall mottak som har fått godkjenning for mottak for båter større enn 15 fot.

Ønsker du å vise denne kartløsningen på egne hjemmesider? Her er en rask og enkel oppskrift. 

Praktisk ved innlevering

Når du skal levere båtvraket til et mottak skriver du ut skjemaet fra Miljødirektoratet sine sider og tar det med når du leverer båten. Dette skjemaet trenger du slik at du kan få bekreftelse på innlevering fra mottaket.

Når båten er levert kan du søke om vrakpant. Dette gjør du på Miljødirektorat sitt elektroniske søknadssenter. Vrakpanten er i 2017 satt til 1000 kr. Bekreftelsen fra mottaket skal være med når du søker om vrakpanten.


Mer informasjon

Dersom du ønsker mer informasjon kan du også gå inn på Miljødirektorat sine temasider for båteiere.